อาเซียน-จีนหารือเร่งรัดเปิดเสรี FTA เพิ่มเติม
อาเซียน-จีนหารือเร่งรัดเปิดเสรี FTA เพิ่มเติมไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคระกรรมการดำเนินการ FTA อาเซียน-จีน หารือเปิดเสรีเพิ่มเติมจากข้อตกลงเดิม หลังบังคับใช้มาเกือบ 10 ปี
    นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) เพื่อ
ทบทวนผลการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงอาเซียน-จีน ซึ่งจีนได้เร่งรัดให้อาเซียนเจรจาเปิดเสรีเพิ่มเติม